ADIYAMAN KAHTA OSB ARSA TAHSİS BAŞVURULARI İLANI
alt text

ADIYAMAN KAHTA OSB ARSA TAHSİS BAŞVURULARI İLANI

alt text

ADIYAMAN KAHTA OSB ARSA TAHSİS BAŞVURULARI İLANI

 

ADIYAMAN KAHTA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ARSA TAHSİS BAŞVURULARI

 

Adıyaman Kahta Organize Sanayi Bölgemizin I. etap sınırları dahilinde bulunan tüm sanayi parselleri tahsis edilmiş olup, yeni yatırım yapmak için talepte bulunan katılımcılara tahsis edilebilecek boş sanayi parseli bulunmamaktaydı. II. etap sınırlarımızın faaliyete girmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmış olup farklı büyüklüklerde 48 adet yeni sanayi parseli oluşturulmuştur.

Adıyaman Kahta Organize Sanayi Bölgesi imar sınırlarımız dahilinde bulunan boş sanayi parselleri için arsa talep başvurularının, 15.06.2022 tarihi saat 23:59‘a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün kurmuş olduğu ve takip ettiği Mekansal Yönetim ve Dijitalleşme Projesi (MEYDİP) sistemi üzerinden, E-Tahsis Başvurusu olarak alınmasına başlanmıştır. Belirlenen tarihten sonra yapılan başvurular, değerlendirilmeden red edilecektir. Yönetim Kurulu Başkanlığınca yapılan değerlendirme neticesinde, karar alınarak kabul veya red gerekçesiyle birlikte yatırımcılara bilgi verilecektir.

09.02.2018 tarih ve 30327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmeliğinin, Tahsislerde Öncelik Sırası başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında belirtilen kriterler dikkate alınacak olup, aşağıda belirtilen kriterlere göre Yönetim Kurulunca değerlendirme yapılarak arsa tahsisleri gerçekleştirilecektir.

 • Adıyaman ilimiz genelinde ve özellikle Kahta ilçemizde 2021 yılında giyim eşyası imalatı sektöründe gerçekleştirilen yatırımların sayısı artarak devam etmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yapmış olduğu araştırmalar neticesinde, yayınlamış olduğu istatistik raporu sonucunda 2021 yılında Adıyaman ili geneline 397 adet yatırım teşvik belgesi verilmiş olup bu belgelerin 285 adedi giyim eşyaları imalatı sektörüne verilmiştir. Kahta ilçemize ise 221 adet yatırım teşvik belgesi verilmiş olup bu belgelerin 202 adedi giyim eşyası imalatı sektörüne verilmiştir. Mevcut durumda, giyim eşyası imalatı sektöründe faaliyetlerini devam ettiren firmaların geneli, kalifiye eleman bulamamaları nedeni ile olması gereken kapasitelerinin altında faaliyetlerini yürütmekte olup eleman arayışları devam etmektedir. Belirtilen husus çerçevesinde, giyim eşyası imalatı (konfeksiyon) sektörü dışında alternatif olabilecek ve uygun olan diğer sektörlere ya da entegre tesislere öncelik tanınması;
 • Kahta ilçemizde, ağırlıklı sektör olan giyim eşyası imalatı sektörüne destek olabilecek yan sektörlere öncelik tanınması;
 • Yönetim Kurulunca gerek görülmesi halinde, firmaların bilançoları üzerinden öz varlıkları çıkartılarak, yatırım yapmaya elverişli olan en uygun firmaya tahsis yapılması;
 • Sezonluk çalışan sektörlerde faaliyet yürütmek isteyen yatırımcılara, arsa tahsisi yapılmaması;
 • Talep edilen arsa büyüklüğüne göre, yapılacağı beyan edilen kapalı alan miktarı ve yatırım maliyeti yüksek olan yatırımcılara öncelik tanınması.

Adıyaman Kahta OSB Yönetim Kurulu Başkanlığının değerlendirmesi sonucu, arsa tahsisi yapılması uygun görülen firmalardan aşağıda belirtilen hususlar talep edilecektir.

 • Tahsisi uygun bulunan firmanın, Yatırım Bilgi Formunda beyan etmiş olduğu kapalı alan büyüklüğünü sağlamayan proje sunması halinde yapı ruhsatı verilmemesi;
 • Tahsisi uygun bulunan firmanın, Yatırım Bilgi Formu ve Yatırım Taahhütnamesinde beyan ve taahhüt etmiş olduğu istihdam sayısını sağlamaması halinde tapu devrinin yapılmaması;
 • Tahsisi uygun bulunan firmadan, yapı ruhsatı tarihi itibari ile 7 yıl boyunca yatırımını bir fiil olarak kendisinin işleterek devam ettireceğine ve aşağıda belirtilen mücbir sebepler dışında yatırımını satış, devir veya kiralamaya konu bahis etmeyeceğine dair noterden taahhütname alınması;
  • Mücbir Sebepler:
   • Gayrimenkullerin icra yoluyla satışının yapılması,
   • Firmanın tasfiye edilmesi,
   • Taşınmazın kredi alacaklısı kuruluşa satılması.

            Başvurunun yapılabileceği MEYDİP sistemi adresi: meydip.sanayi.gov.tr

Belirtilen internet adresine giriş yapılarak, E-Tahsis bölümünden başvuruların yapılması gerekmektedir. Sistem üzerinden yapılan başvurular, firma yetkilisinin E-İmzası ile onaylanarak sonlandırılacaktır. E-İmza ile onaylanmayan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.